Lauh e Qaza e Hajaat 🇮🇳 لوح قضائے حاجت

●Muqaddamat Me'n Kamyabi
●Imtehanat Me'n Kamyabi
●Shadi Ki Rukawat Khatam Kane Ke Liye
●Zameen Jaidad Ka Masla Hal Ho Jaye
●Kisi Bade Afsar Se Kam Nikalne Ke Liye
●Sarkari Muhakme Me'n Jald Kam Karwane Ke Liye
●Nahusat Aur Be Barkati Ke Khatme Ke Liye
●Mukhalifeen o Hasideen Ki Zuban Bandi Ke Liye
●Aqal o Danai Quwat e Hafiza Ke Liye
●Khair o Barkat Aur Taraqqi Rozgar


This Taweez is availble in Papper & CopperComments