Lauh e Shams 🇮🇳 لوح شمس 2018

Lauh e Shams Ki Mushtasar Khasiyat💯
●Taskheer e KhalaiqTaraqqi Darajat o Mansab
●Farawani e Rizq
●Taskheer e Hukkam o Afsaran
●Nazdeeki Umara o Salateen
●Kamyabi Muqablajati Imtehanat
●Be Panah Shohrat
●Maqbooliyat Awam o Khawas
●Taskheer e Quloob
●Husool e Shan o Shaukat
●Roab o Dabdaba waghaira ...aur bhi bahut sare fawaid is Lauh e Mukarram ke hai'n
Comments